Algemene Leden Vergadering 2020

In verband met de corona situatie acht het bestuur, gezien "het nieuwe normaal", het niet verantwoord om een ALV fysiek te laten plaatsvinden.

De ALV zal op electronische wijze gehouden worden in het 3e kwartaal van 2020.  Een brief hierover is naar alle leden gestuurd.
Na inloggen kunnen leden de verplichte publicaties inzien op deze website. 

 

Toekomstige evenementen (zichtbaar na inloggen) :

 

Welcome to the QCC Netherlands website. We hope you will enjoy.  Most content is (and will remain) in Dutch.

Welkom op de nieuwe QCC Nederland website. We hopen dat het naar de smaak van onze leden is.